edfeg, edfa - ادفق

edfeg, edfa - ادفق maddesi sözlük listesi
ادفق
(edfeg, edfa)
ادفق Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ فَ ] (ع ص) کج. || مرد
خم گرفته از پیری و اندوه. کوژ. || آنک
دندانش بیرون نشسته بود از دهن.
(تاج المصادر بیهقی). شتر دندان بیرون آمده.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.