Edhâ - ادهی

Edhâ - ادهی maddesi sözlük listesi
ادهی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ها ] (ع ن تف) نعت تفضیلی از
داهی. داهی تر. زیرکتر. زیرکتر در معاد و
معاش.
- امثال:

ادهی من قسّ (ابن ساعدة
الایادی).


ادهی من قیس بن زهیر.

|| ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.