elbad - الباد

elbad - الباد maddesi sözlük listesi
الباد Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع اِ) جِ لبد. (منتهی الارب).
رجوع به لبد شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) در پی کردن جامه را.
(منتهی الارب). وصله زدن جامه.
|| خوی گیر ساختن زین را. (منتهی
الارب). زین را نمدزین کردن. (تاج المصادر
بیهقی) (مصادر زوزنی). || خوی گیر ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (اِ) پنبه زن. حلاج.
(برهان):
نروی مشتهٔ البادی در کون کنمت
بهجا گفتن از این مجلس بیرون کنمت.
سوزنی.
elbad - الباد diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.