Elbâs - الباس

Elbâs - الباس maddesi sözlük listesi
الباس Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) فروپوشانیدن. (منتهی
الارب). پوشانیدن. (تاج المصادر بیهقی).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.