Nâmuvâfık - ناموافق

Nâmuvâfık - ناموافق maddesi sözlük listesi
ناموافق Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ فِ ] (ص مرکب) نامساعد.
مخالف. (آنندراج) (ناظم الاطباء).
غیرمناسب. (ناظم الاطباء). ناسازگار.
ناسازوار. ناملایم :
چه گر موافق طبع است و ناموافق جسم
موافق است به یکجای با قضا و قدر.
ناصرخسرو.
و آب و هوای آن سخت ناموافق ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.