Nâmütesavver - نامتصور

Nâmütesavver - نامتصور maddesi sözlük listesi
نامتصور
(Nâmütesavver)
نامتصور Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ صَ وْ وَ ] (ص مرکب)
تصورنشده. || چیزی که دریافت و تصور
آن ممکن نباشد. (ناظم الاطباء). ناممکن.
صورت ناپذیر.
Nâmütesavver - نامتصور diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.