Müsâvî - مساوی

مساوی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

eşittir
Farsça - Türkçe sözlük

eşit; denk
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مَ ] (ع اِ) مساوی ء. جِ مساءة.
(منتهی الارب). جِ سیّئة. (مهذب الاسماء)
(غیاث). جمع سوء (خلاف قیاس). و گویند
مفرد آن مساءة باشد. (اقرب الموارد). بدیها.
(دهار). عیوب و نقایص. (اقرب الموارد).
زشتیها. عیبها:
گر گفتم از رسول علی خلق ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ ] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر
مساواة. رجوع به مساواة شود. برابر. (غیاث)
(آنندراج). هموار. مستوی. معادل. یکسان.
مطابق. راستاراست. علی السویه. همتا.
متوازی. طوار. طور. عدل. قیاض. (منتهی
الارب): آن لشکر کوههای چند که
مساوی سماء و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(مُ) [ ع . ] (اِ فا.) برابر، یکسان .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(مَ) [ ع . ] (اِ.) جِ مساوة ؛ کردارهای زشت ، بدی ها.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

əştə
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

tayın(izah: dəng. – tayın taylar: dəng bağlılar. – oğul tayınla dolan. – alacağım verəcəyim tayın düşdü. – aşağı yuxarı tayın gəlir.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

təkiş(izah: təkşi. (< dənğ). dənğtay. əşit.
o mənə dənğtay bəlgiləndi: o mənə əşit göründü.)
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

мосави
тең, қатар

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.