Tamestan - طمستان

Tamestan - طمستان maddesi sözlük listesi
طمستان Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ طَ مَ ] (اِخ) (بلفظ تثنیه، شاید از
طم و ستان مانند دهستان و مانند آن) شهری
است در فارس و گروهی از رواة بدانجا
منسوبند. (معجم البلدان).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.