mütevazif - متوازف

mütevazif - متوازف maddesi sözlük listesi
متوازف Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ زِ ] (ع ص) نفقه را بر
یکدیگر نهنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به
توازف و موازفة شود. - برابر یکدیگر
خراج دهنده. (ناظم الاطباء).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.