reyyiz - ریض

reyyiz - ریض maddesi sözlük listesi
ریض Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَیْ یِ ] (ع ص) نخست در ریاضت
آمده، یستوی فیه المذکر و المؤنث. گویند:
ناقة ریض و غلام ریض. اصل آن رَیوِض
است که واو به یاء قلب شده است. (از ناظم
الاطباء) (از منتهی الارب) (از ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.