durragin - دراقن

durragin - دراقن maddesi sözlük listesi
دراقن Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

الوسيط

(الدُّراقِنُ): الخَوْخُ (في لغة أهل الشام).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ دُ قِ / دُرْ را قِ ] (ع اِ) زردآلو و
شفتالو و آن لغتی است شامی. (از منتهی
الارب). خوخ. (ذیل اقرب الموارد از تاج).
شفتالو. هلو. خوخ. و اینکه صاحب قاموس
گوید: الدراقن کعلابط و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ] (اِخ) به قول ابن الندیم بنقل
از ثابت، نام پدر بقراط سیم است. (یادداشت
مرحوم دهخدا). و دراقن خود یکی از سه
فرزند بقراط دوم پسر ابراقلیس بوده است. و
رجوع به ترجمهٔ الفهرست ابن الندیم ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.