büyud - بیود

büyud - بیود maddesi sözlük listesi
بیود Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بُ ] (ع مص) بید. بیاد. بواد. بیدودة.
هلاک گردیدن. (از منتهی الارب). هلاک
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی)
(دهار) (از اقرب الموارد). در لسان العرب
چنین آمده است: باد الشی ء یبید بیداً و بیاداً و
بیوداً و ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.