جاندار - Cândâr

جاندار / Cândâr
Kamus-ı Türki


ص فا. )جان روح
جاندار ق طو نم
جانلی ذی روح، دیری ، حی.
كس وقتیله ضبط وربطه و
محافظه اسایشه مأمور ادم، ضبطیه
نفری. )عساكر ضبطیه نك
تشكلنده بونلره ویریلن جاندار،
اسمی بوندن اولوب، فرانسزجه
ژاندارمه دن غلط ذكلدر.
الیوم مستعصل اولان بو لغت
اجنبیه یه مستحق ترجیحدر.)


s fa canperver ruh candar katv nem canlı zi ruh diri hay kes vaktıyla zabıt varta ve muhafaza asayişe memur adım zaptya neferi asaskir zaptiyenin teşekkülünde bunlara verilen candar esmi bundan olup fransızca jandarmadan galat değildir elyevm müstamel olan bu lügat ecnebi ye müstahak tercihdir


Kamus-ı Türki | Sayfa:467 | Sıra:16

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.