جانبی - Cânibî

جانبی / Cânibî
Kamus-ı Türki


ا ٠ ص هر. : جانبیه . ت
ح سی بر یانه منسوب و متعلق.
)فر. د! نا لم)


a ve s her cânibît h si bir yana mensup ve müteallik ferd na lem


Kamus-ı Türki | Sayfa:467 | Sıra:14

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.