مغلوب - mağlub

مغلوب / mağlub
Yeni Türkçe Lugat


م ص یكلمش ، غلبه جالنمش،
غلب ] الت ایدلمش: مغلوب حدت.
»مغلوبیت : یكلممس اولانك حالی.


mas gelmiş galebe calenmiş galebe alt edilmiş mağlup hiddet mağlubiyet gelmemiş olanın halı


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:702 | Sıra:3

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.