مجموعه - mecmua

مجموعه / mecmua
Yeni Türkçe Lugat


ڭ ع طوپلانوب بر مكدیرلمش
جرعه ] اولان درك هیئت عمومیه می.
علوم و فنونه ویا ادبیاته عائد مباحتی حاوی
رساله موقوته : اچنه اشمار و صاره قید
ایدلمش اولان رساله جمه مجامیع١.


n a toplanıp bir mkdyrlmş cere olan derin heyet umumiye mi alevim ve fünuna veya edebiyata ait mebahisi havi risale mevkuta acana işmar ve sara kayd edilmiş olan risale ceme mcamya1


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:656 | Sıra:17

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.