لاغ - lağ

لاغ / lağ
Yeni Türkçe Lugat


]— و پا قاق ولاخ . مكان» محل
لاغ اوق: صو ق، اولان ه و چاغ ق
مكان و زمان ، زمین و زمان.


ve pa kak vülat mekan mahal lag ok sok Avellana ve çağ k mekan ve zaman zemin ve zaman


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:622 | Sıra:14

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.