فایراب - fayrab

فایراب / fayrab
Yeni Türkçe Lugat


جق ص وایورلرده اتشی حموقا می
غایراب او شارل


cak s vapurlarda ateşi hukuk mi kayb o şarıl


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:500 | Sıra:22

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.