رامشگر - ramişger

رامشگر / ramişger
Yeni Türkçe Lugat


. چالغیجی ٣ امشی ١٠
ش ویا ر
[ صه ٠ ح فا
ر ق لر سازنده ، مطرب
ح


çalgıcı 3 işi 10 ş veya r rassa ve h fa rak ler sazında mutrib h


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:349 | Sıra:31

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.