بیوروق - buyuruk

بیوروق / buyuruk
Yeni Türkçe Lugat


١ — ظطكق لنگ حكم.
بسیو طوب طوتمق: ل طاعت و زمتثان !.


1 mutlak leng hakım basit tob tutmak l taat ve zaman


Yeni Türkçe Lugat | Sayfa:178 | Sıra:1

Kaynak: Yeni Türkçe Lugat - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.