رشته - rişte

رشته / rişte
Resimli Türkçe Kamus


رشته ) فا ) ایلك ، تل )
ر ل. ح
رابطه ه علاقه . ) بسم شم !
پ اوجی وس مر رته )٤


rişte fa elin tel r l h râbıta alaka besim şem p ocu vess mır rütte 4


Resimli Türkçe Kamus | Sayfa:379 | Sıra:17

Kaynak: Resimli Türkçe Kamus - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.