آلاویره - alavira

آلاویره / alavira
Resimli Türkçe Kamus


لت ا[ قارغشه لق. قارشیلقل
طآ لاو ٥٠ — ر فی ص
ق ١ لوب ویرمه اممه باصمه
طولومبا


let a kargaşa lakk karşılık ya lav 50 r feys k 1 lub verme ümüme basma tulumbva


Resimli Türkçe Kamus | Sayfa:19 | Sıra:1

Kaynak: Resimli Türkçe Kamus - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.