iyaric - ایارج

iyaric - ایارج maddesi sözlük listesi
ایارج Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ رِ ] (ع اِ) دوایی است مرکب، مسهل
و منقی دماغ، معرب ایاره. (آنندراج) (غیاث).
اهل یونان ایارج داروی مسهل را گفته اند.
(ذخیرهٔ خوارزمشاهی) (بحر الجواهر). رجوع
به ایاره شود.
iyaric - ایارج diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.