elc - الج

elc - الج maddesi sözlük listesi
الج Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ص، اِ) مردم صاحب غرور و
متکبر را گویند. (برهان) (هفت قلزم).
|| (اِ) خرامیدن بناز و تنعم را نیز
گفته اند. (برهان).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِ) لبلاب. (فهرست مخزن
الادویه). زُعرور. (منتهی الارب) (تفلیسی)
(اوبهی).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ لَ ج ج ] (ع ن تف) ستیهنده تر.
- امثال:

الج من الحمی.


الج من الخنفسا.


الج من الذباب.


الج من الکلب.
رجوع شود
به مجمع الامثال میدانی.
elc - الج diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.