Ye'yeet - یأیأة

Ye'yeet - یأیأة maddesi sözlük listesi
یأیأة Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یَ ءْ یَ ءَ ] (ع مص) آشکار کردن
مهربانی خود را. (از منتهی الارب) (از اقرب
الموارد) (از متن اللغة). || فراخواندن. (از
اقرب الموارد): یَأیأ بهم؛ خواند ایشان را.
(منتهی الارب). || ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.