Nâyir - نایر

Nâyir - نایر maddesi sözlük listesi
نایر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یِ ] (اِ) لولهٔ خرد. || نای کوچک.
|| قسمی از شعر. (ناظم الاطباء).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یِ ] (ع ص) حرف نایر، آن است که
حرف مزید بدان پیوندد. (المعجم). یکی از
اقسام حروف قافیه است. رجوع به نائره شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.