Nâbînâî - نابینائی

Nâbînâî - نابینائی maddesi sözlük listesi
نابینائی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ حامص مرکب ] کوری. عمیاء.
ضرارة. (دهار):
کان به نابینائی از راه اوفتاد
وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد.
(گلستان).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.