Tite Lİve - تیت لیو

Tite Lİve - تیت لیو maddesi sözlük listesi
تیت لیو Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ)
(تیتوس لیویوس) تاریخ دان
یونانی و نویسندهٔ تاریخ رومی از ابتدا تا سال
۹ ق.م. است. (۵۹ ق.م. -۱۷ م.) او در زیر
عنوان «دهساله»
کتاب تاریخی از رومیها
تدوین کرد که از جهت استحکام و درستی ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.