mutaraka - مطارقه

mutaraka - مطارقه maddesi sözlük listesi
مطارقه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ رَ قَ ] (ع مص) تو بر تو دوختن و
جامه بر هم پوشيدن. (تاج المصادر بيهقی).
جامه بر يکديگر دوختن. (منتهی الارب)
(آنندراج). طارق بين ثوبين؛ اذا طابق بينها.
(منتهی الارب). طارق بين ثوبين؛ لبس‌
احدهما علی الآخر. (اقرب الموارد). طارق‌
بين ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ رَ قَ ] (ع ص) نعت مفعولی از
مصدر مطارقه. نعل مطارقه؛ دو نعل روی هم‌
قرار داده شده و به هم دوخته. (از ناظم‌
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد).
و رجوع به مادهٔ قبل و طراق شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.