Mütecâhid - متجاهد

Mütecâhid - متجاهد maddesi sözlük listesi
متجاهد Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ هِ ] (ع ص) بسیار کوشش
کننده و آن که قوت و توانائی را در کار بندد.
(آنندراج). سعی کننده و زحمت کشنده و
جهدکننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تجاهد
شود.
Mütecâhid - متجاهد diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.