Fiyelet - فیلة

Fiyelet - فیلة maddesi sözlük listesi
فیلة Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ لَ ] (ع اِ) مؤنث فیل. (منتهی الارب).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یَ لَ ] (ع اِ) جِ فیل. (منتهی الارب).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فَ لَ ] (ع مص) خطا کردن.
|| ضعیف و سست گردیدن. || خطا کردن
رای کسی در بازی فیال. || سست رای
شدن مرد. (منتهی الارب). رجوع به ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.