Fesâdâyîn - فسادآیین

Fesâdâyîn - فسادآیین maddesi sözlük listesi
فسادآیین Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فَ / فِ ] (ص مرکب) بدآیین.
بدروش. (ناظم الاطباء). آنکه به فساد و
تباهی خو گرفته باشد.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.