Amat - عمط

Amat - عمط maddesi sözlük listesi
عمط Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

عمط: عَمَطَ عِرْضَه عَمْطاً واعْتَمَطه: عابه ووقع فيه وثَلَبَه بما ليس فيه. وعَمَطَ نِعْمةَ اللّه عَمْطاً وعَمِطَها عَمْطاً كغَمِطَها؛ لم يَشْكُرْها وكَفَرها.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ ] (ع مص) عیب کردن ناموس
کسی را و رخنه انداختن در آن. || سپاس
نکردن نعمت خدای را. (از منتهی الارب) (از
اقرب الموارد). عَمَط. رجوع به عمط شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ مَ ] (ع مص) سپاس نکردن نعمت
خدای را. (از منتهی الارب) (از اقرب
الموارد).
Amat - عمط diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.