Ruub - رؤب

Ruub - رؤب maddesi sözlük listesi
رؤب Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رُ ئو ] (ع مص) رُؤوب. رَوب. (منتهی
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به رَوب شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رُءْبْ ] (اِخ) موضعی است در نزدیکی
سِمِنْجان از نواحی بلخ. (از معجم البلدان).
روب. (منتهی الارب).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.