Rasâs-ı Esved - رصاص اسود

Rasâs-ı Esved - رصاص اسود maddesi sözlük listesi
رصاص اسود
(Rasâs-ı Esved)
رصاص اسود Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ صِ اَسْ وَ ] (ترکیب
وصفی، اِ مرکب) اسرب. سُرْب. سُرُب. آنُک .
(یادداشت مؤلف). به فارسی سرب نامند و در
تکوین از رصاص ابیض زبون تر و از سوختهٔ
او آبار و سرنج حاصل میشود. (از تحفهٔ حکیم
مؤمن). و ...
Rasâs-ı Esved - رصاص اسود diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.