Risâye - رثایة

Risâye - رثایة maddesi sözlük listesi
رثایة Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رِ یَ ] (ع مص) مصدر بمعانی رثی.
(منتهی الارب). گریه کردن بر مرده و شمردن
محاسن وی. (از اقرب الموارد). گریستن برای
میت و ستایش نمودن آن. (آنندراج). رثاء.
(ناظم الاطباء). رجوع به رثاء شود. || ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَثْ ثا یَ ] (ع ص) رثائة. علی الاصل
بمعنی رَثّائة. (منتهی الارب). رجوع به رَثّائة
شود.
Risâye - رثایة diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.