Salâsîn - ثلثین

Salâsîn - ثلثین maddesi sözlük listesi
ثلثین Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ثُ ثَ ] (ع اِ) دو ثلث.
|| قسمی از خط عربی. (ابن الندیم).
قطّ قلم ثلثین به پهنای موی یال برذون
است.
Salâsîn - ثلثین diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.