İzbâre - اضبارة

İzbâre - اضبارة maddesi sözlük listesi
اضبارة Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ رَ ] (ع اِ) دسته ای از صحف. (از
اقرب الموارد). پشتوارهٔ کتاب و کاغذ و جز
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج).
یقال: جاء رجل باضبارة من کتب. (منتهی
الارب). دستهٔ نامه. اضمامة. (مهذب الاسماء).
ج، اضابیر. (منتهی الارب) ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ رَ ] (ع اِ) رجوع به اِضْبارة شود.
İzbâre - اضبارة diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.