Yeroboam - یربعام

Yeroboam - یربعام maddesi sözlük listesi
یربعام Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یِ رُ بُ ] (اِخ) اولین پادشاه
بنی اسرائیل (۹۱۰ -۹۳۱ ق . م.). (یادداشت
مؤلف). اولین پادشاه اسباط عشره بود. (از
قاموس کتاب مقدس). || یربعام دوم،
پادشاه بنی اسرائیل (۷۸۹

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.