ağır - آغٖر

ağır - آغٖر maddesi sözlük listesi
آغٖر Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ غَ ] (اِ) خشک رود که سیلاب از آن
قطع شده و جاجا آب ایستاده بود:
فرازش پر از خون چو کوه تبرخون
نشیبش ز اشکم چو ارغاب و
آغر.عمعق.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(غَ) ( اِ.) خشک رود، مسیر سیلاب که در بعضی جاهای آن آب مانده باشد.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.