Eurhorbe - اوفورب

Eurhorbe - اوفورب maddesi sözlük listesi
اوفورب Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ فُ رُ ] (اِخ) نام یکی از قهرمانان
باستانی تروای قدیم. رجوع به قاموس
الاعلام ترکی شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.