Hatûr - ختور

Hatûr - ختور maddesi sözlük listesi
ختور Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ خَ ] (ع ص) غدرکننده. فریبنده. (از
متن اللغة) (تاج العروس) (منتهی الارب)
(اقرب الموارد).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ خُ ] (ع مص) غدر کردن. (از منتهی
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (متن اللغة)
(معجم الوسیط). این کلمه مصدر دیگر «خَتر»
است. || خباثت و فساد طبع : خترت
نفسه؛ خبثت و فسدت نفسه.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.