yanak - یناق

yanak - یناق maddesi sözlük listesi
یناق Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یَ ] (اِخ) نام بطریقی از روم که وی را
کشتند و سر او را نزد ابوبکر صدیق رضی اللََّه
عنه بردند. (یادداشت مؤلف).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ یَ نْ نا ] (اِخ) صحابی است و جد
حسن بن مسلم بن یناق است. (یادداشت
مؤلف).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.