Mâverâ - ماورا

Mâverâ - ماورا maddesi sözlük listesi
ماورا Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ وَ ] (ع اِ مرکب) درپس و درعقب و
ازپی و درپی. (ناظم الاطباء). آنچه پس از
چیزی باشد. (از آنندراج). آنچه در پس
چیزی قرار دارد. مابعد. عقب. پشت سر.
|| آن روی و آن طرف. ...
Mâverâ - ماورا diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.