Adedî - عددی

Adedî - عددی maddesi sözlük listesi
عددی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ دَ ] (ص نسبی) منسوب به عدد.
آنچه شمار شود. مقابل وزنی. || آنچه به
شمار فروخته شود. (از اقرب الموارد).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.