şiş - شیش

شیش Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(عدد، ص، اِ) شش (در ترکیب
شیشه بندان، مهمانی شب ششم تازه مولود).
(یادداشت مؤلف). امروزه در تداول عامهٔ
تهرانیان نیز «شش» را غالباً «شیش» تلفظ
کنند.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِ) شوش. شوشه. شاخ تر و باریک
درخت. ترکه. (یادداشت مؤلف).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ع اِ) نوع پستی از خرما. (ناظم
الاطباء). خرمایی کم حلاوت که هسته سخت
نکند، و به قول ابوحنیفه آن فارسی است.
(یادداشت مؤلف). شیشاء. شیص. شیصاء.
خرمابن. کابوسک. (مهذب الاسماء). لغتی
است در شیشاء و شیص و شیصاء. (از ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) ابن قیس بن جریح. ممدوح
حطیئهٔ شاعر است. (یادداشت مؤلف).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.