şathiyat - شطحیات

şathiyat - شطحیات maddesi sözlük listesi
شطحیات Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ شَ طَ حی یا ] (ع اِ) جِ شطحیة،
به معنی سرریز دیگ. (یادداشت مؤلف).
|| (از ع، اِ) (اصطلاح عرفان) سخنان خلاف
شرع بر زبان آوردن و چیزهای مخالف ظاهر
شرع گفتن. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(شَ یّ) [ ع . ] (اِ.) جِ شطحیه ؛ سخنانی که ظاهر آن خلاف شرع باشد.
şathiyat - شطحیات diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.