hızlı - خیزلی

hızlı - خیزلی maddesi sözlük listesi
خیزلی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ خَ زَ لا ] (ع اِ) نوعی از رفتار با
تبختر که در آن تفکک اعضاء باشد. (منتهی
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب).
خیزل.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.