Benevî - بنوی

Benevî - بنوی maddesi sözlük listesi
بنوی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ نَ ] (ع ص نسبی) منسوب به ابن.
یعنی پسری و به بنت یعنی دختری. و منسوب
به ابناء سعد که قومی بودند از عجم و در یمن
سکنی داشتند و نیز منسوب به بنیات الطریق.
(ناظم الاطباء).
Benevî - بنوی diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.