balık - بالق

بالق Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ] (اِخ) پادشاه عمالقه در شهر بلقا.
معاصر یوشع بن نون. صاحب حبیب السیر
می نویسد: دارالملک عمالقه در آن زمان
(زمان یوشع) بلقا بود و پادشاه ایشان را بالق
می گفتند و بلعم باعور در بلقا توطن داشت...
چون بنی ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.